money-256312_1920.jpg

W jednym z poprzednich wpisów przedstawiliśmy kilka aspektów związanych z założeniem własnej działalności gospodarczej – mowa była o podatku dochodowym, ZUSie oraz rejestracji działalności w CEIDG. Tutaj możecie się z nim zapoznać. Dzisiaj kilka słów na temat podatku VAT oraz obowiązku posiadania kasy fiskalnej.

Zacznijmy od kas fiskalnych.

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, a Twoi klienci to osoby fizyczne, co do zasady musisz mieć kasę fiskalną – zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towaru i usług (dalej ustawa VAT).

Art. 111 ust. 1 ustawy VAT

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Istnieją możliwości uniknięcia obowiązku – w tym przypadku warto zapoznać się z rozporządzeniem w sprawie zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Najogólniej rzecz ujmując, nie ma obowiązku posiadania kasy fiskalnej jeżeli obroty z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w bieżącym lub poprzednim roku podatkowym nie są wyższe niż 20 000 zł. Zachęcamy jednak do zapoznania się z rozporządzeniem – dowiecie się kto jest objęty zwolnieniem, a kto nie. Ewentualnie zapraszamy do kontaktu z nami – udzielimy fachowej pomocy.

 

Przejdziemy do podatku VAT

VAT, czyli podatek od towaru i usług, jest daniną, która odnosi się do sprzedawców, a także konsumentów, ponieważ jego wartość doliczana jest do każdej transakcji. Co do zasady obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi – zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy VAT. Ten sam artykuł przewiduje kilka wyjątków od tej sytuacji, m.in.

art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy VAT – obowiązek podatkowy powstaje z chwilą:

wystawienia faktury z tytułu:

a) dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,

b) świadczenia usług

telekomunikacyjnych,

wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy,

najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,

ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,

stałej obsługi prawnej i biurowej,

dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego

– z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług.

Według tego przepisu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury z określonego tytułu, a nie z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi.

Zwolnienie podatkowe

Przyszłych przedsiębiorców z reguły interesuje sytuacja, kiedy nie muszą być podatnikami VAT – czyli kiedy są zwolnieni z tego obowiązku.

Art. 113 ust. 1 ustawy VAT stanowi, że:

zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Dalej mamy ust. 9 art. 113 ustawy VAT:

Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

Zgodnie z powyższym, skutkiem zwolnienia podatkowego jest to, że wykonywane czynności nie są opodatkowane. Zwracamy uwagę, że zwolnienie jest z mocy prawa – są spełnione przesłanki, jest zwolnienie.

Jednak, jeżeli w trakcie roku podatkowego przekroczy się kwotę 150 000 zł, zwolnienie traci moc już od czynności, którą przekroczono tę kwotę. Przykładowo: podatnik do 20 lipca uzyskał kwotę obrotu 147 000 zł. 20 lipca wykonał usługę o wartości 7 000 zł. Opodatkowaniu podlega całe 7 000 zł, a nie tylko 4 000 stanowiące nadwyżkę.

Należy zapamiętać – jeżeli przekroczymy kwotę 150 000 zł, nie możemy liczyć na zwolnienie.

Jest jeszcze jeden przepis ustawy o VAT, o którym musicie pamiętać, jeżeli prowadzicie działalność lub chcecie zacząć ją prowadzić – art. 113 ust. 13 ustawy VAT.

Przewiduje on, że zwolnień wskazanych w ust. 1 i 9 art. 113 nie stosuje się do podatników, którzy m.in. dokonują dostaw towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy lub terenów budowy. Podatnicy świadczący usługi m.in. prawnicze lub w zakresie doradztwa (z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego) również nie mogą liczyć na zwolnienia przewidziane w art. 113 ust. 1 i 9. Podobnie jest z podatnikami nieposiadającymi siedziby działalności gospodarczej na terytorium Polski.

Jeżeli chodzi o usługi związane z doradztwem, przyjmuje się, że w przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości, należy posłużyć się definicjami słownikowymi lub encyklopedycznymi. W Klasyfikacji PKWiU wskazuje m.in. na usługi związane z:

  • doradztwem w zakresie informatyki,
  • doradztwem finansowym,
  • usługi architektoniczne i inżynierskie oraz związane z nimi doradztwo techniczne.

Temat dotyczący zwolnień podatkowych jest na pewno ciekawy i przydatny dla przedsiębiorców, ale poświęcimy mu więcej czasu i miejsca innym razem 🙂

W tym artykule i powiązanym z nim Jak rozpocząć działalność gospodarczą?, poruszyliśmy jedne z ważniejszych aspektów zakładania działalności gospodarczej. Istotny jest również obowiązek posiadania firmowego konta bankowego lub pieczątki firmowej, ale ciężko wszystko zmieścić w jednym czy dwóch artykułach. Jeżeli macie jakieś wątpliwości lub pytania, zapraszamy do kontaktu.

Skomentuj