Nie daj się oszukać – wniosek o rejestrację działalności gospodarczej w CEIDG jest bezpłatny.

wniosek o rejestrację działalności gospodarczej w CEIDG jest bezpłatny

Jak już wskazywaliśmy w naszych artykułach, każda osoba, która chciałaby prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek, ma obowiązek złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wniosek taki nie podlega jakiejkolwiek opłacie, co wynika wprost z przepisów (art. 29 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Informacja ta znajduje się również na stronie CEIDG (www.ceidg.gov.pl) i pojawia się w trakcie wypełnienia formularza rejestracyjnego.

Nie daj się oszukać – wniosek o rejestrację działalności gospodarczej w CEIDG jest bezpłatny.

Niestety, przedsiębiorcy często o tym nie wiedzą. Od kilku lat skrzętnie wykorzystują  to oszuści chcący wyłudzić po kilkaset złotych od świeżo upieczonych, niedoświadczonych właścicieli firm.

Mechanizm jest bardzo prosty:

Oszuści wyszukują przedsiębiorców, którzy zarejestrowali swoją działalność w ostatnich miesiącach, a następnie wysyłają im listy, które swoją formą i treścią przypominają pisma urzędowe. W oczach odbiorcy wiarygodnie może zabrzmieć użyty w nich język prawniczy, a także szereg odwołań do przepisów prawa.

Pobieżna analiza pism prowadzi jednak do wniosku, że są one zwykłym bełkotem. Ich najważniejszym elementem jest wezwanie do zapłaty określonej kwoty (zazwyczaj kilkaset złotych) tytułem wpisu w (przykładowo) „Centralnej Ewidencji o Działalności Gospodarczej” (CEODG) lub „Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczych i Firm” (CEDGiF).

Takie „rejestry” zazwyczaj (choć nie zawsze) w ogóle nie istnieją i nie mają nic wspólnego z CEIDG. Osoba, która uiściła kwotę wskazaną w wezwaniach do zapłaty w zasadzie traci ją bezpowrotnie.

Dlaczego tak jest?

Nadawca pisma z wezwaniem do zapłaty nigdy nie podaje swoich prawdziwych danych, więc trudno go będzie odszukać. Autentyczny jest jedynie numer rachunku bankowego. Nie ma w tym przypadku co liczyć na pomoc policji lub prokuratury.

Specjaliści od prawa karnego twierdzą bowiem, że choć tego typu działanie jest postrzegane jako oszustwo w potocznym rozumienia tego słowa, nie wypełnia co do zasady znamion przestępstwa oszustwa z art. 286 Kodeksu karnego. Zauważmy, że w pismach nigdzie nie jest mowa o prawdziwym CEIDG, a oszust nigdy nie podszywa się pod prawdziwy organ władzy publicznej.

Poniżej załączamy przykładowe „wezwania do zapłaty”. Co ciekawe, jedno z nich otrzymał nasz znajomy adwokat 🙂

Jak widać, mechanizmy wykorzystywane przez oszustów są zautomatyzowane (trudno przypuszczać, aby ktoś liczył na to, że będzie w stanie  wyłudzić w ten sposób pieniądze od osoby wykonującej zawód prawniczy).

Stworzyli oni nawet strony internetowe, które mają dodatkowo uwiarygodnić cały proceder (przykładowo: www.ceodg.pl). W ten sposób pieniądze straciło już wiele osób.

Podsumowanie.

Morał z tej historii jest taki, że warto uważnie czytać pisma, które otrzymujemy i dokładnie sprawdzać, czy po naszej stronie rzeczywiście istnieje obowiązek zapłaty. A w razie jakichkolwiek wątpliwości poprosić o pomoc prawnika.

Nie daj się oszukać – wniosek o rejestrację działalności gospodarczej w CEIDG jest bezpłatny.

A jeżeli chcecie prowadzić własny biznes, zapraszamy do naszego o zakładaniu działalności gospodarczej na ten temat.

Skomentuj