Ważna zmiana w liczeniu terminów w prawie cywilnym

Ważna zmiana w liczeniu terminów w prawie cywilnym

Nowy Rok przyniósł nam nie tylko nowe postanowienia i cele, ale pojawiła się również ważna zmiana w liczeniu terminów w prawie cywilnym. Od 1 stycznia 2017 r. koniec terminu nie będzie mógł przypadać w sobotę.

Ważna zmiana w liczeniu terminów w prawie cywilnym.

Jest to bardzo istotna zmiana. Dotychczas, jeżeli termin przypadał w sobotę, nie oznaczało to, że można było go wykonać w poniedziałek. Taka zasada obowiązywała np. w postępowaniu administracyjnym.

Obliczanie terminów niby nie powinno sprawiać problemów, ale sprawa obiła się nawet o Sąd Najwyższy.

W uchwale 7 sędziów z dnia 25 kwietnia 2003 r., Sąd Najwyższy uznał, że sobota nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy w rozumieniu art 115 k.c. w związku z art 165 § 1 k.c (sygn. akt III CZP 8/03). Uchwale nadano moc zasady prawnej i należało jej przestrzegać.

Nowe brzmienie art 115 k.c.

Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

Przykładowo:

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami, jeżeli termin wniesienia apelacji wypadałby na 6 stycznia (dzień ustawowo wolny od pracy) i byłby to piątek, ostateczny termin wniesienia apelacji przypadałby na 7 stycznia, czyli w sobotę. Nie można było „przenieść” terminu na poniedziałek. Niestety, niektóre osoby tak robiły…

Obecnie, w tej samej sytuacji, ostateczny termin wniesienia apelacji będzie wypadał na 9 stycznia, czyli na poniedziałek. 6 stycznia i 8 stycznia (niedziela) są dniami ustawowo wolnymi od pracy. Zgodnie z nowym brzmieniem art 115 k.c. na sobotę nie może przypadać koniec terminu, dlatego termin wypadnie na poniedziałek.

Dobra zmian 🙂

Na pewno jest to dobra zmiana. Niekiedy pojawiały się problemy w obliczaniu terminów, skutkiem czego było wnoszenie pism procesowych już po ich upływie. Oczywiście, profesjonalni pełnomocnicy nie powinni mieć problemu z obliczaniem terminów, jednak pomyłki się zdarzały. Po zmianach, nie powinny one mieć miejsca, dlatego jest to ważna zmiana w liczeniu terminów w prawie cywilnym.

Jeżeli masz jakieś wątpliwości co do liczenia terminów lub inny problem prawny, skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego.

Skomentuj