Przedawnienie roszczeń wierzyciela

przedawnienie roszczeń wierzyciela

Prowadząc działalność gospodarczą, zapewne podpisujesz sporo umów z klientami, wystawiasz faktury, zobowiązujesz się do zapłaty wynagrodzenia za zamówiony towar w odpowiednim terminie. Zdarzają się sytuacje, że Twój kontrahent pomimo wezwań do zapłaty nie spłaca należności albo ciągle zapewnia, że zapłaci w następnym miesiącu. W takich sytuacjach należy uważać na przedawnienie długu.

O tym, w jaki sposób dochodzić należności od dłużnika, pisaliśmy w artykule o dochodzeniu należności – zachęcamy do przeczytania 🙂

Czasami w relacjach biznesowych, jednak nie ma sensu od razu kierować sprawy do sądu. Gorsze okresy w prowadzeniu biznesu mogą się zdarzyć, na co każdy przedsiębiorca powinien być przygotowany. Warto jednak pamiętać, żeby nie zrezygnować z dochodzonej należności lub nie „odwlekać” złożenia pozwu w nieskończoność.

Pamiętaj! Roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu.

Zgodnie z art. 118 k.c.

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

Dłużnik, po odpowiednim okresie, może skutecznie uchylić się od spełnienia świadczenia. Wtedy wierzyciel będzie miał duży problem z odzyskaniem swoich pieniędzy. Dlatego, bardzo ważne jest, aby kontrolować termin przedawnienia, a tym samym dbać o swoje interesy. Przedawnienie roszczeń wierzyciela jest bardzo istotne – dłużnicy na pewno pilnują tych okresów 🙂

Przedawnienie roszczeń wierzyciela po 10 lat.

10 letni okres jest podstawowym terminem przedawnienia, jednak w branży przedsiębiorców najczęstszym terminem będą okresy dwu i trzy letnie, a więc zdecydowanie krótsze niż 10 lat.

Trzyletni okres przedawnienia.

Z tym okresem mamy do czynienia, kiedy roszczenia związane są z prowadzeniem działalności gospodarczej lub ze świadczeniami okresowymi.

Świadczeniem okresowym jest świadczenie, które należy spełniać regularnie np. co miesiąc płacić czynsz najmu.

Jeżeli chodzi o trzyletnie okresy przedawnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, poniżej kilka przykładów:

  • należności z tytułu kary umownej, przewidzianej w umowie miedzy kontrahentami, a także niezapłaconej kaucji,
  • roszczenie byłego wspólnika spółki cywilnej o zasądzenie należnego mu udziału w zyskach spółki,
  • roszczenie o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia, z którym występuje przedsiębiorca,
  • roszczenie o wynagrodzenie wynikające z umowy o rejestrację i utrzymanie domeny internetowej.

Dwuletni okres przedawnienia.

 

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, to powinieneś szczególnie zwracać uwagę na dwuletnie okresy przedawnienia, ponieważ są one związane z umowami sprzedaży oraz umowami o dzieło.

Art. 554 k.c. stanowi

Roszczenia z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy, roszczenia rzemieślników z takiego tytułu oraz roszczenia prowadzących gospodarstwa rolne z tytułu sprzedaży płodów rolnych i leśnych przedawniają się z upływem lat dwóch.

Sprzedałeś coś, wystawiłeś fakturę, w której określiłeś termin płatności na 60 dni. Minął wskazany okres, a na koncie nadal nie ma wynagrodzenia? Warto wezwać dłużnika do zapłaty, a jeżeli to nie poskutkuje, skierować sprawę do sądu zanim nie nastąpi przedawnienie.

Przedsiębiorcy lub freelencerzy bardzo często podpisują umowy o dzieło. W tym przypadku, w tym przypadku przedawnienie roszczeń wierzyciela z umów o dzieło następuje z upływem dwóch lat.

Art. 646 k.c.

Roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem lat dwóch od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane – od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane.

Przykładowo:

Grafik wykonał logo dla firmy, oddał je zamawiającemu 20 marca 2017 r. Dwuletni okres przedawnienia biegnie od 21 marca 2017 r. i upływa po 20 marca 2019 r. Po tej dacie dochodzenie roszczenia przed sądem może okazać się bezskuteczne.

Warto pamiętać, że przedawnienie wchodzi w grę, jeżeli dłużnik podniesie ten zarzut w procesie.

Przykładowo:

W naszym przykładzie z grafikiem, zdecydował się on wytoczyć powództwo o zapłatę po 20 marca 2019 r. Jeżeli przeciwnik nie podniesie zarzutu przedawnienia, sąd powinien zasądzić należność na rzecz grafika. Gdyby jednak, zamawiający podniósł zarzut przedawnienia, sąd oddaliłby powództwo i grafik nie odzyskałby należnego mu wynagrodzenia.

Przerwanie biegu przedawnienia.

 

Często zdarza się, że wierzyciela nie stać na wytoczenia powództwa, ponieważ opłata sądowa jest zbyt dużo i nie zdążył on uzbierać odpowiedniej sumy albo po prostu nie chce jeszcze wytaczać sprawy przed sądem.

W takich sytuacjach, dobrym rozwiązaniem jest tzw. zawezwanie do próby ugodowej. Jest ono zdecydowanie tańsze niż złożenie pozwu w sądzie i przerywa bieg terminu przedawnienia. Termin zaczyna biec od nowa, a przedsiębiorca ma czas na zebranie pieniędzy na opłatę sądową.

Może się również zdarzyć, że dłużnik jednak się zreflektuje i postanowi zwrócić nam pieniądze, ponieważ przestraszy się ewentualnego sporu przed sądem.

Wymienione okresy przedawnienia nie są wszystkimi, które istnieją. Przedstawiliśmy najważniejsze z nich z punktu widzenia przedsiębiorcy.

Naprawdę warto dbać o swoje interesy – za wykonaną usługę należą się pieniądze, a jeżeli ktoś chce nas oszukać, nie warto mu odpuszczać. Przez przedawnienie roszczeń  wierzyciela, wielu dłużników uniknęło obowiązku spłaty należności.

Skomentuj