Prowadzenie firmy bez płacenia ZUS

Prowadząc własny biznes na pewno wielokrotnie zastanawialiście się w jaki sposób ograniczyć swoje wydatki. Mam dla Was propozycje. Myśleliście kiedyś o niepłaceniu ZUSu? Przecież to sporo pieniędzy, więc może tutaj warto poszukać oszczędności? Oczywiście, ZUS jest obowiązkowy, ale istnieje możliwość na prowadzenie firmy bez płacenia ZUS.

Jeżeli prowadzicie jednoosobową działalność gospodarczą, to płacicie mały lub duży ZUS (w zależności od stażu). Istnieje jednak możliwość, żeby uniknąć płacenia ZUSu. Taką szansę daje nam minimum dwuosobowa spółka z o.o.

Na blogu pojawił się kiedyś tekst o tym jak założyć spółkę z o.o. – odsyłam do niego. A jeżeli macie pytania, zapraszam do kontaktu.

Prowadzenie firmy bez płacenia ZUS

Dzisiaj zajmiemy się spółką z o.o. bez ZUSu. W jaki sposób można uniknąć płacenia składek?

Najlepiej założyć minimum dwuosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Kolejnym krokiem jest powołanie członków zarządu w tej spółce. Zarząd jest obligatoryjnym organem spółki z o.o., w związku z czym trzeba podjąć odpowiednie uchwały powołujące członków zarządu.

Dlaczego akurat konieczne jest powołanie członków zarządu?

Ponieważ mogą mieć oni wypłacane wynagrodzenie za pełnienie tej funkcji, od którego nie jest odprowadzana składka na ZUS.

Jak to się dzieje, że członek zarządu nie musi płacić składki ZUS? Cóż, nie ma przepisu, który zobowiązywałby go do płacenia tej składki. Nie znajdujemy takiego obowiązku w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych (w art. 6 ustawy).

Jak powołać członka zarządu?

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych, powołanie członka zarządu odbywa się na zgromadzeniu wspólników, chyba że w umowie zawarto inne regulacje.

Zgromadzenie wspólników podejmuje uchwałę, którą powołuje konkretną osobę na członka zarządu.

Art. 201 § 4 k.s.h.

Członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Dlaczego to się opłaca?

Jeżeli jesteście udziałowcami w spółce z o.o., to najlepiej byłoby gdybyście zostali powołani na członków zarządu.

Jeżeli członek zarządu pełni swoją funkcję jedynie na podstawie samego powołania uchwałą zgromadzenia wspólników, to nie ma żadnego z tytułów do objęcia obowiązkiem podlegania ubezpieczeniu społecznemu.

Powołanie oznacza, że nawiązujemy stosunek organizacyjny. Z członkiem zarządu możecie również zawrzeć umowę o pracę, ale nie ma takiego obowiązku. Musicie wiedzieć, że relacje spółki z pracownikiem, a z członkiem zarządu to dwie inne rzeczy.

Z pracownikiem spółkę łączą relacje o charakterze pracowniczym, a więc mamy tutaj do czynienia m.in. z podporządkowaniem. Jeżeli chodzi o członka zarządu, to mamy do czynienia z powiązaniami natury organizacyjnej. Członek zarządu jest osobą trzecią wobec spółki i ewentualne prawa pracownicze powinny zostać zawarte w umowie. Nie można utożsamiać stosunku pracy z członkostwem w zarządzie spółki z o.o.

Umowa z członkiem zarządu

Jeżeli jednak zawrzecie (jako członkowie zarządu) umowę ze spółką, to pojawi się obowiązek płacenia składek na ZUS.

Wtedy, poza stosunkiem organizacyjnym, będzie Was łączyć również stosunek pracy, który wiąże się z licznymi obowiązkami.

Oczywiście, można zawrzeć umowę zlecenia z członkiem zarządu, zamiast umowy o pracę, ale nie zmieni to obowiązku odprowadzania składek.

Kiedy opłaca się powołać członka zarządu w spółce z o.o.?

Na to pytanie nie jestem Wam w stanie odpowiedzieć. To jest Wasz biznes i sami musicie przekalkulować czy to się Wam opłaca.

Musicie pamiętać, że w sytuacji kiedy nie odprowadzacie składek na ZUS, Wasza przyszła emerytura będzie… jeszcze mniejsza niż gdybyście je odprowadzali.

Osobiście, nie wierzę, żebym zobaczył w przyszłości jakieś sensowne pieniądze z emerytury od ZUS.

To co zaoszczędzicie na składkach, zawsze możecie odkładać na swoją „prywatną emeryturę”, ale tutaj radzę udać się już do doradcy finansowego. Ewentualnie przeczytać Finansowego Ninje Michała Szafrańskiego 😉

Podsumowanie

Prowadzenie firmy bez płacenia ZUS jest możliwe w przypadku:

  1. założenia minimum dwuosobowej spółki z o.o.,
  2. powołania siebie na członków zarządu,
  3. niepodpisywania żadnych umów o pracę lub zlecenia ze spółką.

Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam do kontaktu.

Skomentuj