Odzyskiwanie należności od dłużnika

odzyskiwanie należności od dłużnika

Zajmujesz się sprzedażą, usługami? Dla Ciebie naturalne jest, że za wykonaną pracę należy się wynagrodzenie, zapłata. To jest prosta zasada – sprzedaję, to dostaję pieniądze. Jednak dla niektórych Twoich klientów może nie być to takie proste. Wielokrotnie zdarzają się sytuacje, w których musisz prosić się o zapłatę po terminie. Odzyskiwanie należności od dłużnika jest częstym problemem przedsiębiorców. Kontrahenci nie regulują należności na czas lub w ogóle unikają ich płacenia.

Odzyskiwanie należności od dłużnika.

Jedną z najważniejszych rzeczy jest podpisanie umowy.

Powinny się w niej znaleźć takie elementy jak: strony umowy, przedmiot (czyli np. co wykonacie, sprzedacie drugiej stronie), wasze wynagrodzenie oraz sposób i termin jego zapłaty, a także skutek nie zapłacenia w terminie.

Pamiętajcie! Sprawdzajcie Waszych kontrahentów – zadbajcie o to, żeby wskazali jak najwięcej danych, które pomogą ustalić ich tożsamość. Niech wskażą swoje adresy, na które należy kierować np. korespondencję. O sprawdzaniu kontrahenta już kiedyś pisaliśmy – sprawdź o czym warto pamiętać tutaj.

Ale o tym jak napisać dobrą umowę, będzie poświęcony inny wpis, bo jest to długi temat 🙂

Podpisywanie faktur.

Często podczas odbioru towaru wystawiacie fakturę – zadbajcie o to, żeby na fakturze znalazł się podpis Waszego klienta lub osoby upoważnionej przez niego w umowie do odbioru towaru i podpisywania faktur. Wtedy naprawdę łatwiej „zmusić” taką osobę do wykonania swojego zobowiązania.

Podpisana faktura stanowi zaakceptowany rachunek przez dłużnika (klienta), więc jeżeli będzie potrzeba wystąpienia na drogę sądową, to sąd widząc podpisaną fakturę przez dłużnika nie będzie miał wątpliwości, żeby wydać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym.

Nakaz zapłaty bez klauzuli wykonalności stanowi tytuł zabezpieczenia – wierzyciel może zaraz po jego uzyskaniu wystąpić do komornika o zabezpieczenie roszczenia, które wynika z nieprawomocnego nakazu zapłaty np. poprzez zajęcie rachunku bankowego dłużnika.

Pamiętajcie – podpisana faktura zdecydowanie ułatwi Wam odzyskiwanie należności od dłużnika.

Sporządzenie protokołu zdawczo – odbiorczego.

Podczas odbioru towaru sporządza się protokół zdawczo – odbiorczy. Wynika z niego, że jedna strona np. dostarcza towar, a druga go odbiera. Kupiec podpisując taki dokument może w nim oświadczyć, że wykonaliście swoje świadczenie prawidłowo – dostarczyliście na czas towar, który zgadza się z zamówieniem kupca. Jest to istotny dokument, ponieważ na sali sądowej może się zdarzyć, że dłużnik będzie kwestionować wykonanie Waszego świadczenia lub jakość dostarczonego towaru. Wtedy możecie okazać protokół zdawczo – odbiorczy, z którego będzie wynikać, że wcześniej nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń.

Czy warto od razu występować na drogę sądową?

Na pewno warto zastanowić się nad rozwiązaniem sprawy polubownie – wezwać przeciwnika do spłaty zaległości wysyłając mu wezwanie do zapłaty. Jest to tańsza opcja, niż droga sądowa.

W wezwaniu należy poinformować dłużnika o nieuregulowanym długu, o jego wysokość oraz z czego wynika (np. wskazać nr faktury), a także określić termin zapłaty. Na końcu warto zaznaczyć, że jeżeli dłużnik nie spełni swojego świadczenia, to wystąpicie na drogę sądową oraz egzekucyjną, co będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami dla przeciwnika.

Wezwanie nie kosztuje zbyt wiele, ale często może nie przynieść skutków. Droga sądowa jest droższym rozwiązaniem – niestety, na początku, musicie się przygotować na wydatki.

Przykładowo:

Wasz dłużnik jest Wam winny 15 000 zł. Dysponujecie podpisaną przez niego fakturą i umową. Występując do sądu z pozwem musicie wpłacić opłatę sądową, która w takim przypadku wyniesie 300 zł. W przypadku wygrania sporu, dłużnik zwraca Wam wniesioną przez Was opłatę.

Akurat kwestią obliczenia opłaty może zająć się prawnik, do którego się udacie i który będzie Was reprezentował. Jeżeli zdecydujecie się na to, żeby reprezentował Was profesjonalista, dojdzie kolejna opłata – 17 zł od pełnomocnictwa. Plus wynagrodzenie za wykonaną pracę przez Waszego pełnomocnika.

Przedsądowe odzyskiwanie należności od dłużnika często wiąże się z dodatkowymi kosztami np. sporządzenie wezwania do zapłaty przez prawnika, wysyłanie pism. Istnieje możliwość odzyskania wydanych pieniędzy – w artykule o żądaniu zapłaty dodatkowych 40 Euro dowiesz się, jak to zrobić.

Warto zabezpieczyć się przed nieuczciwymi kontrahentami, a jeżeli już takich będziecie mieli, życzymy skutecznego odzyskiwania długów 🙂

Skomentuj