Jak rozpocząć działalność gospodarczą?

tax-468440_1920

Założenie własnej działalności, przejście na swoje, bycie panem swojego losu – kiedy pojawiają się takie myśli w głowie, wiedz, że coś się dzieje lub może zacząć się dziać. Dzisiaj przedstawię Wam w jaki sposób założyć jednoosobową działalność gospodarczą (dalej JDG). Nie jest to trudne, ale warto pamiętać o kilku sprawach związanych z jej funkcjonowaniem.

Zanim jednak zdecydujesz się na założenie JDG, stwórz biznesplan, przemyśl dokładnie czym chcesz się zajmować, zastanów się czy będziesz działać samodzielnie, czy z kimś. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości, odezwij się do nas – pomożemy je rozwiać.

Firma

Wiele osób uważa, że firma to przedsiębiorstwo, instytucja, co jest błędem, ponieważ jest to nazwa, pod którą prowadzi się działalność.  W przypadku wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) nazwą będzie imię i nazwisko. Możesz dodać element dodatkowy np. przedmiot działalności. Przykładowo „Jan Nowak usługi prawne” lub „Dorota Nowak usługi gastronomiczne”. Warto, żebyś zastanowił się nad nazwą dla swojej działalności, ponieważ po niej będziesz kojarzony przez potencjalnych klientów.

PKD

Bardzo ważny jest również przedmiot działalności firmy, ustalany na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Tutaj znajdziesz listę kodów PKD, które możesz wpisać we wniosku.

Siedziba

Pamiętajmy, że nasza działalność musi posiadać siedzibę, czyli miasto, w którym wykonujesz swoją działalność. Musisz również podać adres wykonywania działalności. Jeżeli biznes prowadzisz w swoim mieszkaniu, będzie to adres Twojego zamieszkania, a jeżeli wynajmujesz biuro, to podajesz adres biura. Możesz również wpisać główne miejsce wykonywania działalności oraz dodatkowe miejsca (adres biura i adres zamieszkania). Siedziba jest istotna, ponieważ ma wpływ na to, w którym urzędzie skarbowym rozliczysz podatek dochodowy.

Rejestracja działalności

Masz kilka możliwości złożenia wniosku w CEIDG.

 • poprzez zalogowanie się do CEIDG, wypełniasz wniosek i składasz go elektronicznie;
 • możesz również przygotować wniosek on-line, a dopiero w gminie go podpisać;
 • wypełniasz wniosek w formie papierowej, podpisujesz go, wybierasz się do gminy i tam go składasz – gmina przekształci Twój wniosek w postać elektroniczną;
 • wypełniasz i podpisujesz wniosek, następnie wysyłasz go do gminy – pamiętaj, że w tym przypadku podpis musi być poświadczony notarialnie!

Pamiętaj! Jeżeli chcesz złożyć wniosek przez Internet, musisz złożyć pod nim podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym lub skorzystać z ePUAP. Podpis elektroniczny można kupić w firmie, która świadczy tego typu usługi. Natomiast profil zaufany zakładamy na stronie epuap.gov.pl.

Ok., przejdźmy dalej 🙂

Formy opodatkowania

Wybór formy opodatkowania jest bardzo ważnym elementem zakładania JDG. Stajesz się podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Brzmi groźnie, prawda? No cóż, będziesz musiał płacić podatek. Teraz kwestia w jakiej wysokości. Do wyboru masz:

 • zasady ogólne – 18% i 32%,
 • podatek liniowy – 19%,
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
 • kartę podatkową.

Musisz pamiętać o tym, że jeżeli nie dokonasz wyboru sam, dochód z działalności będzie opodatkowany na zasadach ogólnych. Poniżej przedstawię kilka informacji związanych z każdą formą opodatkowania. Zapewne nie będzie to wyczerpanie tematu – nie było by to możliwe w jednym wpisie, a nawet kilkunastu…

Zasady ogólne

Są dwie podstawy obliczenia podatku:

 • do 85 528 zł – od dochodu w roku kalendarzowym będziesz musiał zapłacić 18% podatku pomniejszonego o kwotę 556,02 zł,
 • ponad 85 528 zł – 14 839,02 zł plus 32% od nadwyżki ponad kwotę 85 528 zł.

Przykładowo:

 1. zarobiłeś 80 000 zł – 80 000 x 18% = 14 400 – 556,02 = 13 843,98 zł
 2. zarobiłeś 200 000 zł – 200 000 – 85 528 = 114 472 (nadwyżka); 114 472 x 32% = 36 631,04 zł; 14 839,02 + 36 631,04 = 51 470,06 zł

Jak widać, mając duże dochody warto pomyśleć o podatku liniowym. Wybierając tę opcję, masz możliwość rozliczenia się wspólnie z małżonkiem lub dzieckiem. W pozostałych przypadkach nie jest to możliwe.

W ustawie o podatkach dochodowych wprowadzono możliwość obniżenia kwoty podatku o ulgi oraz odliczenia np. darowizny, wydatki na Internet, rehabilitację. Jest również możliwe odliczanie od podstawy opodatkowania zapłaconych składek ubezpieczeniowych, natomiast od kwoty podatku zapłaconej można odliczyć kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne. Decydując się na tę formę masz prawo do pomniejszenia osiągniętych przychodów o poniesione koszty uzyskania przychodu.

Będąc przedsiębiorca musi wiedzieć o tym, że zakupy, które są związane z działalnością, koszty wynagrodzeń powodują obniżenie podstawy opodatkowania.

Podatek liniowy

Decydując się na podatek liniowy płacisz cały czas tę samą stawkę – 19%. Z tej formy opodatkowanie nie mogą skorzystać jednak osoby, które w ramach swojej działalności mają wykonywać usługi na rzecz byłego pracodawcy i te usługi pokrywają się w pewnym stopniu z tym co wcześniej wykonywało się pracując na etacie u pracodawcy.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Mamy kilka stawek ryczałtu: 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 17% i 20%.

To jaką działalność prowadzisz, będzie miało wpływ na stawkę ryczałtu. Jeżeli masz już wybraną działalność, zajrzyj do art. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Przypisano tam stawki do konkretnych działalności – dowiesz się, która stawka będzie Ciebie obowiązywała, jeżeli zdecydujesz się na tę opcję opodatkowania.

Niewątpliwie, wadą ryczałtu jest niemożność rozliczania się z małżonkiem (podobnie w podatku liniowym), a także to, że nie można pomniejszyć osiąganych przychodów o poniesione koszty podatkowe.

Karta podatkowa

Ta forma opodatkowania polega na tym, że płacisz stałą kwotę podatku, bez względu na to jakie faktycznie masz przychody.

Stawki są określone kwotowo i co roku ulegają zmianie. Aktualne stawki można znaleźć w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 22 października 2015 r. w sprawie stawek karty podatkowej Klik

ZUS

Na pewno nie uciekniesz od niego, jeżeli chcesz założyć swój biznes. Są to kolejne koszta, które będziesz musiał ponieść prowadząc własną działalność.

Ale przejdźmy do konkretów.

Jeżeli dopiero zaczynasz prowadzenie działalności, masz prawo do preferencyjnych zasad opłacania składek (tzw. mały zus). Przysługuje on przez pierwsze dwa lata prowadzenia działalności. Zgodnie z art. 18a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych:

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Obecnie minimalne wynagrodzenie wynosi 1850 zł brutto, więc 30% tej kwoty to 555 zł.

Nie ma to jednak do zastosowania w dwóch przypadkach, a mianowicie:

 • jeżeli prowadzisz lub prowadziłeś w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarcze pozarolniczą działalność,
 • lub wykonujesz działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywałeś w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności gospodarczej.

Na dzisiaj tyle.

W tym artykule dowiesz się o wadach i zaletach bycia „vatowcem”.

Jeżeli masz pytania, zapraszamy do zakładki Kontakt – wystarczy wysłać nam wiadomość. Ewentualnie skontaktuj się z nami przez Facebooka. W jednym artykule nie jesteśmy w stanie przedstawić wszystkich istotnych informacji związanych z tym tematem, dlatego jesteśmy do Waszej dyspozycji.

Skomentuj