Jak prawidłowo oznaczyć spółkę cywilną w umowie?

Jak prawidłowo oznaczyć spółkę cywilną w umowie?

Często muszę analizować umowy dla klientów i jednym z podstawowych błędów popełnianych w ich konstruowaniu jest nieprawidłowe określenie stron umowy. Najczęściej dotyczy to indywidualnych przedsiębiorców i spółek cywilnych. Powinniście wiedzieć, że spółka cywilna nie może być stroną umowy, ponieważ sama jest umową. W takim razie jak prawidłowo oznaczyć spółkę cywilną w umowie?

Wyjaśnię Wam dzisiaj:

  1. Jak prawidłowo oznaczyć spółkę cywilną w umowie?
  2. Jak prawidłowo oznaczyć w umowie indywidualnego przedsiębiorcę?
  3. Kiedy w umowach można posługiwać się nazwą fanpage?
  4. Jaka jest odpowiedzialność wspólników spółki cywilnej?
  5. Dlaczego spółka cywilna nie ma podmiotowości prawnej?

Zacznijmy od indywidualnych przedsiębiorców, później przejdziemy do spółki cywilnej.

Oznaczenie indywidualnego przedsiębiorcy w umowie.

Nie wszyscy decydują się na zakładanie spółki z innymi osobami, ponieważ od początku chcą budować swoją markę (firmę) i działać samodzielnie. W mediach społecznościowych występują pod pseudonimami i w ten sposób są rozpoznawalne.

Niekiedy, nie jesteśmy w stanie powiązać konkretnego imienia i nazwiska z daną nazwą lub pseudonimem. Wiemy tylko, że jeżeli chcemy coś kupić, to warto udać się do konkretnej osoby, która posługuje się danym pseudonimem.

Jeżeli jesteś taką osobą, to powinieneś wiedzieć, że w umowie muszą znaleźć się Twoje dane osobowe, a nie nazwy, którą się posługujesz.

Przykładowo.

Jan Kowalski prowadzi fanpage „Klasyczne Kapelusze” i świadczy usługi polegające na sprzedaży kapeluszy. Swoją działalność prowadzi jako indywidualny przedsiębiorca i w CEIDG jest zarejestrowany jako Jan Kowalski Kapelusze.

Wystawiając fakturę lub podpisując umowę na dostawę nowych kapeluszy, oznacza siebie jako: Jan Kowalski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Jan Kowalski Kapelusze, zamieszkały w Łodzi, ul. Struga 1/2, 90-420 Łódź, NIP 2103456789, REGON 21034567, PESEL 70030100000, legitymującym się dowodem osobistym o nr CCC 303030.

Nie powinien podpisywać umowy (lub wystawiać faktury) jako Jan Kowalski „Klasyczne Kapelusze” lub posługiwać się jedynie nazwą „Klasyczne Kapelusze”.

Co innego, jeżeli nazwa jego fanpage to również nazwa pod którą jest zarejestrowany w CEIDG, np. Jan Kowalski Klasyczne Kapelusze.

Jak prawidłowo oznaczyć spółkę cywilną w umowie?

Jako przedsiębiorcy rejestrujecie się w CEIDG. Jeżeli chcecie prowadzić biznes ze wspólnikiem, to decydujecie się na „założenie spółki” i podpisujecie np. umowę spółki cywilnej.

Jak określić prawidłowo stronę w umowie?

Prowadząc działalność gospodarczą, podpisujecie pewnie umowy z różnymi podmiotami m.in. z dostawcami, kurierami, księgowymi, informatykami, prawnikami i innymi, którzy zajmują się świadczeniem usług.

Kiedy dostaję takie umowy do przeanalizowania, to już na samym początku widzę (oczywiście, nie zawsze), że podpisać ją ma (albo co gorsza, podpisała) XYZ spółka cywilna, co jest to błędem. Spółka cywilna sama w sobie jest umową pomiędzy przedsiębiorcami i nie może być stroną umowy, ponieważ nie posiada ona podmiotowości prawnej. W takich sytuacjach stroną umowy są osoby, które podpisały umowę spółki cywilnej, a więc jej wspólnicy.

Prawidłowe oznaczenie może wyglądać następująco:

Umowa o współpracy zostaje zawarta pomiędzy:

Janem Kowalskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą XYZ Jan Kowalski, zamieszkałym w Łodzi, ul. Struga 1/1, 90-420 Łódź, NIP 0123456789, REGON 01234567, PESEL 90010100000, legitymującym się dowodem osobistym o nr AAA 101010,

Michałem Kowalskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą XYZ Michał Kowalski, zamieszkałym w Łodzi, ul. Struga 1/1, 90-420 Łódź, NIP 9876543210, REGON 76543210, PESEL 90101020200, legitymującym się dowodem osobistym o nr BBB 202020,

działającymi w ramach spółki cywilnej XYZ o nr identyfukacyjnych NIP 1237894560, REGON 12356740,

a

Adamem Nowakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą XYZ Adam Nowak, zamieszkałym w Łodzi, ul. Struga 7, 90-420 Łódź, NIP 1020304050, REGON 60708090, PESEL 80091020400, legitymującym się dowodem osobistym o nr CCC 303030.

Spółka cywilna nie jest podmiotem praw i obowiązków.

Bardzo ważne jest to, że spółka cywilna nie jest podmiotem prawa cywilnego. Oznacza to, że spółka m.in. nie zawiera umów, nie sprzedaje usług, nie kupuje, ponieważ za to wszystko odpowiedzialni są wspólnicy. Zgodnie z tym, wspólnicy:

  1. są pomiotami praw i obowiązków,
  2. zawierają umowy,
  3. będą stroną postępowania, kiedy np. zostaną pozwani za niespłacanie długów,
  4. mają prawo do majątku spółki,
  5. ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki.

Jaka jest odpowiedzialność wspólników spółki cywilnej?

Jeżeli wspólnicy spółki cywilnej popisują umowę na spełnienie jakiegoś świadczenia, to solidarnie ponoszą odpowiedzialność za jego spełnienie. Oznacza to, że jeżeli jeden z nich je spełni, to zwalnia drugiego (pozostałych) z odpowiedzialności.

Oznaczenie stron w umowie jest bardzo ważne, ponieważ łatwiej nam zidentyfikować osoby, z którymi decydujemy się współpracować, a także ułatwi to nam dochodzenie ewentualnych należności od drugiej strony umowy.

Pamiętajcie, że zawsze warto sprawdzić z kim zamierzamy podjąć współpracę. Zapraszam do przeczytania artykułu na temat kosztownego braku weryfikacji kontrahenta.

Skomentuj